به گزارش افکارنیوز،

 

کودک پناهجوی سوری در مرز اروپا و در چادر موقت متولد شد.

 

نوزاد مادرپناهجو در چادر متولد شد+ عکس

 

نوزاد مادرپناهجو در چادر متولد شد+ عکس