به گزارش افکارنیوز،

پایگاه اینترنتی العهد لبنان نوشت: محافل سیاسی عراقی گفتند، موضع شجاعانه ابراهیم الجعفری، وزیر امور خارجه این کشور در دفاع و حمایت از حزب الله و نیروهای بسیج مردمی در نشست استثنائی اخیر وزیران امور خارجه عرب در قاهره پایتخت مصر سیلی محکمی به صورت عربستان سعودی و کشورهایی است که به تازگی از حزب الله و نیروهای بسیج مردمی در عراق انتقاد کردند.

محافل سیاسی عراقی اشاره کردند، موضع ابراهیم الجعفری در اتحادیه عرب مسائل را روشن کرد زیرا برخی از کشورهای عربی تصور می کنند که به تنهایی رهبری این امت را عهده دار هستند و حق دارند بر اساس خواسته و تفسیر خود، کشورها و جنبش ها را حامی تروریسم معرفی کنند.