به گزارش افکارنیوز،

این تروریست به نام احمد گفت:" ما مدت طولانی در آنجا مستقر بودیم و حتی گاهی البته با کمک ارتش ترکیه از طریق این راه آهن به ترکیه رخنه می کردیم…همکاری با سرویس های اطلاعاتی و ارتش ترکیه در سطح عالی بود اما در واقع نمی دانم که آنها درباره چه به توافق می رسیدند اما این توافق ها دقیقا درباره چیزهای متقابلا سودمند بودند".

این داعشی اطلاع داد قبل از تصرف تل ابیاض توسط نیروهای کرد از طریق این شهر از ترکیه مواد غذایی و تجهیزات ارسال می شد. 

احمد گفت:" قبل از افتادن کنترل تل ابیاض و سلوک به دست حزب کارگران کردستان ، اکثریت شبه نظامیان خارجی از طریق تل ابیاض و سلوک می آمدند". این داعشی افزود آمدن شبه نظامیان و همچنین ارسال مواد غذایی از ترکیه بطور آشکار صورت می گرفت. وی خاطرنشان ساخت از این طریق همچنین وسایل و دستگاه هایی ارسال می شد که نظامیان ترکیه آنها را به سازمان های تروریستی می فروختند.

تروریست اسیر همچنین کشفیات گروه فیلم برداری "راشا تودی" حاکی از خرید و فروش غیر قانونی نفت بین داعش و ترکیه را تائید کرد.

احمد به خبرنگاران گفت:" ما ماشین های ترکیه را دیدیم. قبلا ما می دانستیم که افراد غیر نظامی نفت می خرند اما من فکر نمی کنم افراد غیر نظامی به چنین مقادیر بسیار زیاد نفت نیاز داشته باشند و سپس فهمیدیم که تمام اینها را ترکیه می خرد. ماشین ها و ماموران سرویس های اطلاعاتی ترکیه می آمدند…. تانکر های بزرگ دارای باک های گرد به ظرفیت 1000 یا 2000 لیتر از طریق تل ابیاض می آمدند".