به گزارش افکارنیوز،
 "دانا روهراباکر" دیروز (شنبه) از نقش روسیه در سوریه و قتل تروریستها قدردانی و تشکر کرد.

روسیا الیوم به نقل از این نماینده کنگره آمریکا افزود: از شما متشکریم؛ بسیاری از شهروندان آمریکایی قدردان شما و خوشحال هستند، زیرا روسیه در حال قتل تروریستها در سوریه است.

روهراباکر که رئیس کمیسیون فرعی اروپا و اوراسیا و تهدیدات جدید در کنگره آمریکا است، این موضوع را در دیدار رئیس کمیسیون امور بین الملل مجلس فدرال روسیه مطرح کرد.