به گزارش افکارنیوز،

 بیت المقدس سرزمین مقدسی است که به خاطر قدم نهادن پیامبران رسولان الهی چون ابراهیم، اسحاق و یعقوب (ع) در آن و وجود اماکن مقدسی از ادیان مسیحی و یهود و مسلمان جایگاه و اهمیت و پیروان این ادیان برخوردار است.

 

این سرزمین مقدس از سال 1516 برای چند سده تحت حاکمیت عثمانی بود تا اینکه با افزایش مهاجرت یهودیان و اسکان آنها در این منطقه و نیز اشغال سرزمین فلسطین توسط انگلیس در جنگ جهانی اول زمینه های تشکیل دولت صهیونستی فراهم شد.  

 

به روایت تاریخ در سال 1876 سلطان عثمانی در پاسخ به درخواست خاخام "ژوزف نانتونک" برای صدور اجازه اسکان یهودیان ضمن منع مهاجرت گسترده به فلسطین درباره حضور یهودیان در این منطقه هشدا داد و در چند نوبت احکامی علیه اسکان انبوه آنان صادر کرد. با این وجود در سال 1882 شمار چشمگیری از یهودیان شروع به هجرت به سرزمین مقدس کردند و با ایجاد مزارع جمعی و اسکان انبوه سنگ بنای رژیم صهیونیستی را گذاشتند.

 

از ابتدای اختراع دوربین عکاسی اهمیت سرزمین مقدس باعث شد عکاسان زیادی برای ثبت تصاویر به آنجا بیایند و عکاسی کنند؛ شاید نخستین عکس ها از این سرزمین را "ژوزف فیلبرت دوپرانچی" عکاس فرانسوی در سال 1841 گرفته باشد. او که در سفری 4 ساله به خاورمیانه آمده بود اولین تصاویر از فلسطین را به روش "داگرئوتیپ" به ثبت رساند.

 

پس از او نیز شمار زیادی از جهانگردان و محققانی که به خاورمیانه آمدند، پای به این خاک مقدس هم گذاشتند و عکاسی کردند؛ در این میان مجموعه ای نادر از عکس هایی که در کتابخانه کنگره نگهداری می شود به دلیل آنکه آخرین سال های حکومت عثمانی بر این سرزمین را نشان می دهد جالب توجه است. این عکس ها که از سال 1900 تا 1918 یعنی یکسال پس از قیومت انگلیس بر این سرزمین را شامل می شود اسناد مصوری است از سرزمینی که چندین دهه است با اشغالگران دست و پنجه نرم می کند.

 

 
نمایی از راه منتهی به شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از راه منتهی به شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1900
 
 
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1900
نمایی از داخل یکی از اماکن مقدسه داخل بیت المقدس. سال 1900
نمایی از داخل یکی از اماکن مقدسه داخل بیت المقدس. سال 1900
مراسم آئینی تولد حضرت مسیح در بیت المقدس. سال 1915
مراسم آئینی تولد حضرت مسیح در بیت المقدس. سال 1915
مراسم آئینی ارتودکس های یونانی در بیت المقدس. سال 1915
مراسم آئینی ارتودکس های یونانی در بیت المقدس. سال 1915
مراسم آئینی مسیحیان ارتودکس در بیت المقدس. سال 1915
مراسم آئینی مسیحیان ارتودکس در بیت المقدس. سال 1915
کلیسای
کلیسای "مقبره مقدس" در بیت المقدس. سال 1915
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1915
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1915
 
 
زائرانی از کشور روسیه در راه بیت المقدس. سال 1915
زائرانی از کشور روسیه در راه بیت المقدس. سال 1915
ارتودکس های یونانی در مراسم آئینی در کلیسای مریم مقدس. سال 1915
ارتودکس های یونانی در مراسم آئینی در کلیسای مریم مقدس. سال 1915
کشیش ارتودکس مسیحی در بیت المقدس. سال 1916
کشیش ارتودکس مسیحی در بیت المقدس. سال 1916
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1915
نمایی از داخل شهر بیت المقدس. سال 1915
نمایی از شهر بیت المقدس. سال 1915
نمایی از شهر بیت المقدس. سال 1915