به گزارش افکارنیوز،

 دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، روز یکشنبه اظهارنامه های مالیاتی شش سال گذشته خود را منتشر کرد تا بلکه به این ترتیب به سوالات و تردیدهای مربوط به دارایی های خود که "اسناد پاناما" در افشاگریهای مربوط به بهشت های مالیاتی به آن اشاره کرده است، پایان دهد.

 

در پی ذکر نام پدر دیوید کامرون در افشاگریهای اسناد پاناما، برخی استعفای وی را از سمت نخست وزیری خواستار شدند و نمایندگان احزاب مخالف نیز درباره تردیدهای وی برای ارائه توضیحات قانع کننده درباره روابط مالی‌ با پدرش سوالات متعددی مطرح کردند.

 

کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی و حدود یکصد رسانه بین المللی دیگر یکشنبه پیش  در یک افشاگری بی سابقه، انتشار اطلاعات مربوط به دارایی های پنهان شخصیت های سیاسی، چهره های ورزشی، ثروتمندان  و حتی سازمانهای جنایی را در بهشت های مالیاتی آغاز کردند. به اذعان برخی محافل خبری، این بزرگ ترین و گسترده ترین افشای اطلاعات از سوی رسانه های بین المللی است.

 

نخست وزیر انگلیس پس از انتشار چهار بیانیه ظرف چهار روز، سرانجام پنجشنبه شب اذعان کرد در  شرکتی که پدرش در زمان حیات در یک بهشت مالیاتی ایجاد کرده بود سهم داشته است. دیوید کامرون روز شنبه همچنین اذعان کرد شاید بهتر بود افشاگریهای مربوط به ترتیبات مالیاتی خانواده اش را بهتر مدیریت می کرد. 

 

اسناد و مدارکی که روز یکشنبه توسط اداره حسابرسی آر ان اس RNS منتشر شد نشان  می دهد که دیوید کامرون در سال مالی 2014-2015 در مجموع  200 هزار و سیصد و هفت پوند درآمد کسب کرده و مالیات تعلق گرفته به این درآمدها را که هفتاد و پنج هزار و هشتصد و نود و هشت پوند ( معادل نود و چهار هزار و هشتاد و دو یورو) بوده، پرداخت کرده است.

 

درآمدهای دیوید کامرون شامل حقوق یکصد و چهل هزار و پانصد و دو بیست و دو پوندی وی، نه هزار و هشتصد و سی و چهار پوند هزینه مشمول مالیات، چهل و شش هزار و هشتصد و نود و نه پوند حاصل از محل اجاره یک خانه در لندن و سه هزار و پنجاه و دو پوند سود سپرده بانکی وی بوده است.

 

نخست وزیر انگلیس روز یکشنبه اعلام کرد به منظور تشدید مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی یک گروه کاری تشکیل می دهد. این گروه که سرپرستی مشترک آن را اداره مالیات انگلیس و آژانس ملی مبارزه با جنایت بر عهده دارد، با بودجه اولیه ده میلیون پوند کار خود را آغاز خواهد کرد.