به گزارش افکارنیوز،

این جوان به دلیل اینکه یکی از دوستانش به او گفته بود شباهت زیادی به هری پاتر دارد به سرش زد تا از این فرصت استفاده کند و به کشور های مختلف سفر کند. در طول سه سال حدود 200 هزار کیلومتر سفر کرد و 80 کشور دنیا از جمله مغولستان، روسیه، افغانستان،  فرانسه و آمازون را از نزدیک دید .

این فرد جوان از سفر خود اینچنین تعریف می کند: در طول سفرم بیش از 3 هزار بار ماشین ،قایق هواپیما و هر چیزی که فکرش را کنید، سوار شدم البته عکس های من زیاد کیفیت خوبی ندارد چرا که نه گوشی هوشمندی همراهم بود و نه دوربین خوبی همراه برده بودم و این عکس ها را مردم مناطق که سفر میکردم از من میگرفتند و به صورت ایمیل از انها در یافت میکردم.

 در این سفر خطرات زیادی به سراغم آمد و با طالبان دیداری کردم در مغولستان در صحرایی گم شدم و تا لحظات مرگ پیش رفتم و  در سیبری با دو خرس از نزدیک برخورد داشتم البته قصد دارم این کتاب سفرم را به زبان انگلبسی منتشر کنم.

 

جوانی که با 80 دلار به 80 کشور سفر کرد+ تصاویر

 

 

جوانی که با 80 دلار به 80 کشور سفر کرد+ تصاویر

 

 

جوانی که با 80 دلار به 80 کشور سفر کرد+ تصاویر

 

 

جوانی که با 80 دلار به 80 کشور سفر کرد+ تصاویر

 

 

جوانی که با 80 دلار به 80 کشور سفر کرد+ تصاویر

 

 

جوانی که با 80 دلار به 80 کشور سفر کرد+ تصاویر

 

 

جوانی که با 80 دلار به 80 کشور سفر کرد+ تصاویر

 

 

جوانی که با 80 دلار به 80 کشور سفر کرد+ تصاویر

 

 

جوانی که با 80 دلار به 80 کشور سفر کرد+ تصاویر

 

 

جوانی که با 80 دلار به 80 کشور سفر کرد+ تصاویر

 

 

جوانی که با 80 دلار به 80 کشور سفر کرد+ تصاویر

 

 

جوانی که با 80 دلار به 80 کشور سفر کرد+ تصاویر

 

 

جوانی که با 80 دلار به 80 کشور سفر کرد+ تصاویر