سرویس بین الملل افکار نیوز - هتلی در ژاپن اجساد را در تابوتهای مخصوص نگهداری می کند تا خانواده های آنان هر وقت خواستند برای دیدنشان به آنجا بروند.
به گزارش سرویس بین الملل افکار نیوز، این هتل در حومه یوکوهاما قرار دارد و اصلا شباهتی به هتل های دیگرندارد. این هتل البته برای زنده ها نیست. اینجا هتل مردگان است!

در حال حاضر این هتل پذیرای ۱۸ مهمان است که همگی مرده اند و در تابوتهای یخچالدار نگهداری می شوند و منتظر نوبت در کوره های جسد سوزی شلوغ ژاپن هستند. این هتل دارای سیستم نگهداری اتوماتیک است که به صورت بسیار ماهرانه و زیبا از دید پنهان شده است. اجساد در تابوتهای مجهز در اتاقکهای مخصوص نگهداری می شوند و به هنگام ملاقات خانواده ها به اتاق مخصوص ملاقات آورده می شوند. در یوکوهاما میانگین انتظار برای سوزاندن جسد بیش از ۴ روز است و همین مدت زمان باعثافزایش تقاضا برای محل های نگهداری اجساد مانند این هتل شده است.
مدیر هتل می گوید: " گاهی اوقات زوج جوانی به اینجا می آیند و تقاضای اتاق می کنند و من به آنها میگویم تمام اتاقهای ما مثل یخچال هستند. آنها نمیدانند پا به چه جای ترسناکی گذاشته اند! ".این هتل در وضعیت بد اقتصادی ژاپن با این ایده درآمد خوبی از مرده ها در می آورد. در سال گذشته ۵۵۰۰۰ نفر بیش از یک دهه گذشته در ژاپن فوت کرده اند و تقریبا به طور میانگین هر سال ۲۳۰۰۰ نفر بیش از سال پیش می میرند. طبق آماری که دولت اعلام کرده است در سال ۲۰۱۰ حدود ۱.۲ میلیون نفر فوت کرده اند که نرخ ۰.۹۵% را بدست می دهد در حالی که نرخ میانگین جهانی ۰.۸۵ % است.پیش بینی میشود تا سال ۲۰۴۰ تعدا فوت شده ها به ۱.۶۶ میلیون نفر در سال برسد. با وجود مشکلات اقتصادی اما هنوز ژاپنی ها هزینه زیادی را صرف مراسم سوگواری می کنند. در حال حاضر به طور متوسط ژاپنی ها برای یک مراسم سوگواری ۱.۲ میلیون ین برای گل، تابوت و گلدانهای خاکستر هزینه می کنند؛ دو برابر آنچه که آمریکایی ها صرف مراسم سوگواری می کنند.