میراث آریا نوشت:

شورای شهر لندن در گزارشی اعلام کرد، لندنی‌ها در سال گذشته بیش از ۶.۵ میلیون ساعت را در متروی این شهر گذرانده‌اند.

این آمار که از رشدی بیست درصدی نسبت به سال ۲۰۰۹ حکایت دارد به گفته مقامات شهری لندن به دلیل افزایش ساعات تاخیر فعالیت متروی شهر بوده است.

به گفته کارشناسان مهم‌ترین عوامل ایجاد تاخیر که در چهار خط پر مسافر مترو همچون، «جوبیلی»، «ویکتوریا»، «دیستریکت» و «متروپلیتن» روی داده بود نقص فنی قطارها و نبود تجهیزات بوده است.

رییس شورای شهر لندن با بیان اینکه، تاخیرات به وجود آمده، آثاری منفی بر اقتصاد این شهرر داشته افزود: ‌ به همین دلیل از سازمان حمل و نقل لندن درخواست کردیم تا ایرادات صنعتی را که منجر به شکل‌گیری اعتصاب‌های گسترده در این شهر بوده را پیگری کرده و رابطه آن را با تاخیرات به وجود آمده به دست آورد.

شایان ذکر است از سال ۲۰۰۴ به بعد و پس از به روز شدن برنامههای خطوط متروی لندن، تاخیر در حرکت قطارها سالانه کاهشی ۲۷ درصدی را به دنبال داشت اما در فاصله ماههای اوت ۲۰۱۰ تا ژانویه ۲۰۱۱، این معضل بار دیگر به دلیل اهمال در به روز رسانی منظم برنامههای حرکتی قطارها، نمود پیدا کرد.