" محمد المسقطی" روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم ، تصریح کرد که رژیم آل خلیفه از ورود سازمان های حقوق بشری به بحرین جلوگیری می کند اما این سازمان ها نیز سکوت کرده اند.

وی با ابراز نگرانی از تبدیل اتهامات سیاسی تظاهرکنندگان و مخالفان رژیم بحرین به اتهامات جنایی، گفت که وضعیت بسیاری از بازداشت شدگان متهم به شرکت درتظاهرات ضد رژیم آل خلیفه مبهم است و شماری نیز بصورت غیرعادلانه در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند.