علی اصغر ناصری سفیر جمهوری اسلامی ایران در لیبی که در روزهای آغازین قیام مردم مسلمان این کشور و در اعتراض به کشتار وحشیانه مردم توسط رژیم گذشته لیبی به تهران فراخوانده شده بود، به طرابلس مراجعت و فعالیت خود را در فضای جدید سیاسی لیبی آغاز کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، در گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه آمده است، امید می رود با حضور سفیر کشورمان و گسترش فعالیت سفارت، روند توسعه و تعمیق همکاریهای دو جانبه ایران و لیبی در راستای منافع و مصالح دوکشور روز بروز شتاب بیشتری یابد.