پیشتر در ماه مه دو هزار و ده قاضی این پرونده به دلیل نبود شواهد کافی برای محکومیت متهم، پرونده شاهزاده الولید، نوه ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی را مختومه اعلام کرده بود.

دستگاه قاضی اسپانیا روز چهارشنبه اعلام کرد پرونده یک شاهزاده سعودی به اتهام تجاوز به یک زن جوان بار دیگر به جریان افتاد.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه از مادرید، بر اساس رای دادگاه بالئارس، پرونده تجاوز به یک زن بیست ساله اسپانیایی توسط الولید بن طلال در ماه اوت دو هزار و هشت بار دیگر به جریان می افتد.

پیشتر در ماه مه دو هزار و ده قاضی این پرونده به دلیل نبود شواهد کافی برای محکومیت متهم، پرونده شاهزاده الولید، نوه ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی را مختومه اعلام کرده بود.

اما دادگاه محلی بالئارس بسته شدن پرونده را رد کرد و خواستار به جریان افتادن مجدد آن شد.

بر اساس حکم قاضی جدید پرونده، پس از انجام مراحل قانونی، از مقامات عربستان سعودی خواسته می شود متهم را تحویل مراجع قضایی اسپانیا قرار دهند تا رسیدگی به پرونده از سر گرفته شود.