نبرد بر خلاف آنچه دنیا تصور می کند تمام نشده است و قذافی هنوز قوی است و هزاران داوطلب جان بر کف دارد که قدرتمند هستند.

سخنگوی دیکتاتور فراری لیبی ادعا کرد سرهنگ از سلامتی و روحیه بالایی برخوردار است و بخشهای بزرگی از خاک کشور در کنترل وی قرار دارد.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، " موسی ابراهیم " گفت: معمر قذافی در لیبی است و در سلامتی کامل به سر می برد و روحیه بسیار خوبی دارد.

وی مدعی شد: نبرد بر خلاف آنچه دنیا تصور می کند تمام نشده است و قذافی هنوز قوی است و هزاران داوطلب جان بر کف دارد که قدرتمند هستند.

ابراهیم ادعا کرد: قذافی هنوز بر بخش بزرگی از لیبی در ساحل شمالی و مناطق غربی سیطره دارد و جنوب لیبی به طور کامل تحت کنترل وی است.

سخنگوی قذافی ضمن خودداری از محل اختفای وی در ادامه ادعاهایش افزود: سرهنگ تجدید قوا می کند و همه شهرهای لیبی را یکی پس از دیگری آزاد می کند حتی اگر مجبور شود خیابان به خیابان و منزل به منزل برای سالهای طولانی می جنگد.

موسی ابراهیم به محل اختفای خودش اشاره ای نکرد، اما یک فرمانده وابسته به شورای انتقالی لیبی گفت : موسی ابراهیم به همراه سیف الاسلام پسر بزرگ قذافی در بنی ولید دیده شده اند.