شهروندان اردنی با تحصن در برابر سفارت ایالات متحده آمریکا در امان، پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند.

به گزارش فارس، صدها تن از شهروندان اردنی در اعتراض به دخالت‏های آمریکا در امور داخلی این کشور در برابر سفارت ایالات متحده در امان تحصن کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن عباراتی به زبان انگلیسی نوشته شده بود، خواستار پایان بازی کثیف آمریکا و اسرائیل در اردن شدند.

تحصن کنندگان، ایالات متحده آمریکا را به سر افعی و نیز رأس فتنه‏های بین المللی تشبیه کردند.

شرکت کنندگان در این تحصن، فعالیت سفارت آمریکا در امان را به منظور بر هم زدن ثبات و امنیت این کشور، به شدت محکوم کردند.

معترضین اردنی از سفارت آمریکا خواستند تا اقداماتی را که هویت اردن را تهدید می‏کند متوقف کند.

شهروندان اردنی به صراحت اعلام کردند در صورتی که حمله به تمامیت ارضی اردن ادامه یابد، در برابر سفارت آمریکا تحصن باز خواهند کرد و خواستار بستن سفارت و اخراج سفیر این کشور خواهند شد.

هدف از برگزاری این تحصن، محکوم کردن سیاست‏های آمریکا در حمایت از طرح " وطن جایگزین "(جایگزین کردن اردن به عنوان وطن فلسطینیان) بود.

در پایان این مراسم، شهروندان معترض اردنی پرچم ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند.

از نکات قابل توجه در این تحصن، حضور گسترده نیروهای امنیتی اردن و ایجاد حلقه انسانی پیرامون محیط سفارت آمریکا بود.