دولت آلمان برای نجات بانکهای این کشور از پیامدهای بحران مالی یونان بسته کمکی ارائه می کند.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ادامه بحران مالی در یونان و گسترش آن به برخی کشورهای اروپای غربی مقامات دولت آلمان را به فکر ارائه طرح کمک به بانکهای این کشور انداخته است. بر این اساس برلین ارائه طرح نجات مالی برای بانکهای آلمانی را در دستور کار قرار داده است.

یک مقام دولت آلمان با اعلام این خبر در گفتگو با فایننشال تایمز گفت: در صورتی که نهادهای بین المللی، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا از تخصیص منابع به یونان تعلل کنند، بانکهای بزرگ آلمانی نیاز فوری به کمک مالی پیدا می کنند.

به گفته وی، فشارهای ناشی از این اقدام و نیز بحران بدهی های ایتالیا می تواند شرایط را برای بانکهای آلمانی بحرانی کند، از این رو برلین باید خود را برای مقابله با این بحران از طریق ارائه بسته نجات مالی آماده کند.

گفتنی است در پی بروز بحران مالی در ایتالیا بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا سیاستهای دولت این کشور را دردسری بزرگ برای اتحادیه اروپا خوانده و خواسته اند رم هرچه زودتر برای این امر چاره اندیشی کند، با این حال سیاستهایی همچون ریاضت اقتصادی تاکنون برای نجات ایتالیا مفید واقع نشده است.