او طی اظهارات تشکیل دو دولت مستقل یهودی و فلسطینی را محال دانست و گفت: "اسراییل" باید از نیل تا فرات تشکیل شود تا آخرالزمان فرا رسد. از مصر تا عراق باید زیر سلطه ما باشد.
به گزارش شیعه آنلاین، سیاستمداران و بنیانگذاران رژیم صهیونیستی از زمانی که به فکر تشکیل رژیم اشغالگر خود بودند، به رژیمی فکر می کردند که وسعت آن از نیل تا فرات باشد. در مرحله نخست، رژیم صهیونیستی در چارچوبی که اکنون وجود دارد، تشکیل شد اما اندیشه نیل تا فرات هیچگاه از سر صهیونیست ها خارج نشد.

در همین راستا یک مؤسسه یهودی افراطی که هدف اصلی خود را تشکیل رژیم اسرائیل از نیل تا فرات اعلام کرده، اخیرا در شهرک " نوفیم " کنفرانسی برگزار کرد و برای دستیابی به هدف خود، طرح و برنامه هایی اعلام کرد و شرکت کنندگان در این کنفرانس برای دستیابی به این هدف، با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند.

شرکت کنندگان در این کنفرانس از شهرک نشینان صهیونیستی خواستند با هرگونه اقدامی که مانع از اقامت و سکونت شهرک نشینان در مناطق مختلف سرزمین های فلسطینی می شود، مقابله کنند.

در این کنفرانس همچنین اعلام شد: با توجه به اینکه فلسطینیان تلاش می کنند پرونده تشکیل دولت مستقل فلسطینی را سازمان ملل متحد ببرند، ما نیز دولت مستقل یهودی در سرزمین اسرائیل تشکیل می دهیم.

گفتنی است در این کنفرانس تعداد زیادی از خاخام های یهودی و روؤسای شهرک های صهیونیستی و تعدادی زیادی از شهرک نشینان یهودی افراطی حضور داشتند.

این دولت یهودی همچنین پرچم خود را رونمایی کرد و آن را «پرچم دولت مستقل اسراییل» نامید.

از سخنرانان این کنفرانس خاخام "شالوم وولفا" بود. وی از خاخام های افراطی در رژیم اسراییل به شمار می رود. او طی اظهارات تشکیل دو دولت مستقل یهودی و فلسطینی را محال دانست و گفت: "اسراییل" باید از نیل تا فرات تشکیل شود تا آخرالزمان فرا رسد. از مصر تا عراق باید زیر سلطه ما باشد.