به گزاش فارس، عبدالباقی الیوسف یکی از سران کرد معارض سوریه، مواضع دولت ترکیه در خصوص کشورش را فریبکارانه خواند.

الیوسف به روزنامه الرأی کویت گفت: ترکیه منافعی در سوریه دارد… تلاش می‌کند مانور بدهد و درباه سوریه میانه‌رو باشد ولی مواضع فریبکارانه‌ای اتخاذ می کند.

این مخالف نظام سوریه گفت: ترکیه از یک سو دمشق را به سرکوب تظاهرات‌کنندگان متهم می‌کند ولی در عین حال مذاکره و توافقنامه‌های امنیتی با اسد برقرار می‌کند.

عبدالباقی افزود: مردم سوریه علامت‌های سوال زیادی مقابل مواضع ترکیه می‌گذارد.

وی از ترکیه خواست تا مواضع روشنتری در خصوص سوریه اتخاذ کند.