به گزارش افکارنیوز،
 روز چهارشنبه 12 آمبولانس و 9 کامیون برای خارج کردن 250 نفر وارد مناطق مضایا و زبدانی در ریف دمشق شدند. همچنین برای خارج کردن 250 نفر دیگر از دو شهرک محاصره شده فوعه و کفریا در حومه شمالی ادلب، آمبولانس هایی وارد این مناطق شدند.

منابع محلی تاکید کردند که روند انتقال مجروحان و همراهان آنها به سبب مانع تراشی و تیراندازی عناصر مسلح، تا این لحظه به سرانجام نرسیده است. این انتقال، افرادی با شرایط جسمانی وخیم و بیماران مبتلا به سرطان خون و بیماری های مزمن را شامل می شود.

گروه های مسلح، کفریا و فوعه را از چندین سال تحت محاصره درآورده اند که این امر موجب از دست رفتن ضروریات زندگی اعم از مواد غذایی و دارو و سوخت در این مناطق شده است.