به گزارش افکارنیوز،
"حسام بدران" سخنگوی جنبش مقاومت فلسطین (حماس) گفت: سازمان زندان های رژیم صهیونیستی مسؤول هر گونه پیامد تنش ها و التهاب های کنونی در زندان هاست که در نتیجه سیاست سرکوب علیه اسرا از طریق ارسال آنها به سلول انفرادی و حمله به بندهای زندان ها، قطع عمدی خدمات پزشکی به اسرای بیمار به وجود آمده است.

بدران با درخواست از فلسطینی ها برای حمایت از مبارزات اسرا در رنج ها و آلامشان، از جوانان فلسطینی خواست ضمن دفاع از اسرا، به جنایات فزاینده رژیم صهیونیستی علیه آنها از طریق افزایش عملیاتشان پاسخ دهند. زیرا عملیات مقاومت باعث کاسته شدن از رنج های اسرا و وادار کردن اشغالگران به دست برداشتن از جنایاتشان خواهد شد.

این عضو ارشد حماس خاطر نشان کرد: آلام اسرا و به چالش طلبیدن اشغالگران، یکی از بخش های ریشه دار مقامت ملت فلسطین است و فلسطینی ها به ویژه نیروهای مقاومت باید از اسرا حمایت کنند و به دفاع از آنها در سایه افزایش تجاوزات رژیم صهیونیستی اعم از تحقیر، شکنجه و محرومیت از حقوقشان ادامه دهند.

یاد آور می شود به دنبال اقدام مدیریت زندان صحرایی نفحه در روز چهارشنبه به شلیک گاز اشک آور در یکی از بندهای محل نگهداری اسرای فلسطینی، این زندان شاهد تنش و التهاب فراوانی بود. این تنش در حالی به وجود آمد که اعتصاب غذای دهها اسیر فلسطینی در حمایت از شکری الخواجا، اسیر انتقال یافته به بند انفرادی و ادامه اعتصاب غذای دو اسیر فلسطینی دیگر به نام های "فؤاد عاصی" و "ادیب مفارجه" از دو هفته پیش تاکنون، همچنان ادامه دارد.