به گزارش مهر، پایگاه میدل ایست آنلاین در مطلبی با عنوان "قطر اتحادیه عرب را دفن می کند" آورده است : محافل مصری از تلاشهای قطر برای جایگزینی اتحادیه عرب با یک بلوک عربی جدید که رهبری آن را کشورهای حوزه خلیج فارس بر عهده داشته باشند به شدت خشمگین هستند.

این پایگاه می افزاید: قطر چندی است که تلاشهای قوی برای از بین بردن اتحادیه کنونی انجام می دهد و سعی می کند که جنازه این اتحادیه را دفن کند به گونه ای که این تلاشها نگرانی هایی را در میان کارمندان این اتحادیه به وجود آورده است که با توجه به این تلاشها آینده آنها چگونه خواهد بود.

پایگاه فوق تصریح کرد: نخست وزیر قطر اخیرا دیدارها و رایزنی ها انجام داده است و در این مسیر با چراغ سبز عربستان سعودی هم روبرو شده است و گویا کشورهای اردن، مغرب، الجزایر، سودان و تونس نیز با این موضوع موافق هستند.

این پایگاه نوشت: امیر قطر معتقد است که تاسیس یک تشکل عربی جدید به مراتب بهتر از ادامه فعالیت اتحادیه عرب کنونی است که وجهه خوبی نزد مردم کشورهای عربی ندارد.

اما تلاشهای قطر با موانع زیادی روبرو است که مهمترین آن مصر است، زیرا آنها به خوبی می دانند در صورتی که اتحادیه عرب به پایان راه برسد، سلطه آنها نیز بر آن پایان می یابد.

مصری ها این اقدام قطر را نوعی انتقام جویی از این اتحادیه پس از شکست در تصاحب دبیرکلی آن به حساب می آورند و به شدت مخالف انحلال این اتحادیه هستند، به گونه ای که یک تحلیلگر مصری آن را به مثابه خراب کردن یک معبد بر سر افراد موجود بر آن و بنای معبد جدید با اعضای جدید دانسته است.

این پایگاه افزود: اما کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تشکیل یک تشکل جدید را حق خود می دانند، زیرا معتقدند که بیشترین کمک مالی را قطر ارائه می کند و این کشور در حل و فصل بحرانهای عربی نقش زیادی دارد.

پایگاه فوق ذکر کرد: برخی بر این باورند که باید اتحادیه عرب جدید که قدرت حل مشکلات را به ویژه پس از انقلابهای عربی داشته باشد روی کار آید، اما برخی دیگر معتقدند همانگونه که اتحادیه عرب با حمایت انگلیس به وجود آمد اتحادیه جدید با کمک آمریکا متولد می شود.