به گزاش فارس، جمیل ابو بکر در مصاحبه با شبکه خبری العالم، با اشاره به اینکه تحصن ردم مقابل ساختمان مجلس اردن تحرکی برای مطالبه اصلاحاتی بود که از هفت ماه پیش تاکنون آغاز شده است، افزود: پیام مردم اردن این است که مخالف اصلاحات جزئی هستند.

سخنگوی جمعیت اخوان المسلیمن اردن با بیان اینکه اصلاحات انجام شده در اردن تاثیر مهمی در روند اصلاحات سیاسی نگذاشته است و مردم خواستار اصلاحات اصولی هستند، افزود: این اصلاحات باید راه را برای تشکیل دولت مردمی فراهم و به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و اعیان کمک کند.

جمیل أبوبکر تصریح کرد: پاسخ مقامات اردنی به خواسته‌های مردم درحد مطلوب نبوده است و تنها دولت به عنوان گامی در راه اصلاحات کمک‌های مالی را از طریق نمایندگان دراختیار فقرا قرار داده است که بسیاری از نمایندگان این مساله را قبول کرده اند.

وی تصریح کرد: مجلس نمایندگان اردن درگذشته به یکی از دولت‌هایی که فقط یک ماه بعد از گرفتن رای اعتماد منحل شد، رای اعتماد بالا داده بود.

ابو بکر تصریح کرد: دولت به دلیل تقلب‌های زیاد مورد اعتماد نیست و به آن امید زیادی نمی رود؛ از این رو نمی‌تواند اصلاحات مطلوب و مورد نظر مردم اردن را اجرا کند.

وی با اشاره به اخبار منتشر شده در مورد شرکت نکردن فیصل الفائز رئیس مجلس نمایندگان اردن برای نامزدی در دور دوم مجلس و تغییر برخی از اعضاء کابینه، گفت: اگر دولت جدید بر اساس ساختار کنونی تشکیل شود، بدان معناست که اوضاع همانند گذشته است و هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.