به گزارش ايرنا، خودداري انگليس از شركت در اين كنفرانس در حمايت از رژيم صهيونيستي و به خاطر انتقاداتي كه همواره در اين كنفرانس ها عليه اقدامات ضدانساني و نژادپرستانه آن رژيم مطرح مي شود، صورت مي گيرد.
' ویلیام هیگ ' وزیرخارجه انگلیس امروز ضمن تایید این تصمیم دولت متبوعش، مدعی شد: این کنفرانس و فضای ضدیهودی حاکم بر آن صحنه تفرقه آمیز و ناخوشایندی در تاریخچه سازمان ملل است… این رویدادی نیست که بتوان آن را جشن گرفت.
نشریه یهودی ' جویش کرونیکل ' چاپ لندن در این باره نوشت: تصمیم عدم شرکت در کنفرانس جهانی ضدنژادپرستی با دخالت مستقیم دیویدکامرون نخست وزیر انگلیس اتخاذ شده است چون او مایل نیست انگلیس در مراسمی شرکت کند که با ضدیهودی گری مرتبط است.
گفتنی است که عوامل رژیم صهیونیستی هرگونه انتقاد از اقدامات تروریستی و نژادپرستانه آن رژیم را به دروغ ضدیهودی گری توصیف می کنند.
تصيميم دولت انگليس به عدم شركت در كنفرانس جهاني ضدنژاد پرستي در حالي اعلام شد كه دولت آمريكا از قبل تاكيد كرده بود اين كنفرانس را تحريم خواهد كرد.