به گزارش افکارنیوز،

 سایت نظامی "Veterans Today" سندی را منتشر کرد که یکی از مسئولانِ "میرتس"، حزبِ چپگرای صهیونیست، آن را فاش کرد.

بر اساس این یادداشتِ تفاهمِ که در سال 2015 امضا شده است، عربستان و رژیم صهیونیستی، ادارۀ تنگه باب المندب، خلیج عدن و کانال سوئز و همچنین کشورهای حاشیه دریای سرخ را در دست می گیرند.

به نوشتۀ این سایتِ آمریکایی که متخصص امور نظامی است؛ شماری از افسرانِ سعودی، برای گذراندن دورۀ آموزش نظامی، در سال 2015 به پایگاه پولونیوم در بندر حیفا رفتند. این سایتِ آمریکایی حتی نام و درجۀ افسرانِ شرکت کننده در این دورۀ نظامی را نیز منتشر کرد تا عربستان سعودی را تحت فشار قرار دهد.

این منبع با افشای اسامی این افسران سعودی تاکید کرد که آنها در این دوره های آموزشی به ویژه برای فعالیت در جنگ های دریایی آموزش داده شدند.

number name Military Code Rank the period

1 محمد بن عبدالله الزهرانی 12166 Colonel Staff War

2 محمد بن عبدالله محمد الربیعة 12620 Lieutenant Colonel Command course

3 ولید بن عبدالرحمن العبیدی 16153 Colonel Command course

4 معیض بن هادی القحطانی 17453 Colonel engineering Advanced

5 بندر بن معتاد جزاء المطیری 4625 Major Special

6 عبدالعیز بن عبدالله الناصر 4701 Major Advanced

7 سعید بن علی الأحمری 22301 Captain Special

8 حمود بن طریخم الشمری 23580 First lieutenant Special

9 خالد بن حمود الحربی 23259 First lieutenant Special

10 بندر بن سهیل العتیبی 34053 Senior master sergeant Special

Navy including (87) high-ranking officers in advanced and specialized courses in sailing.

number name Rank Military Issues

1 ثامر بن ماجد العاصی الهذال Colonel 7224

2 یزید بن منصور عبدالله العمرو Colonel 7230

3 محمد بن مشعل عبدالله المشعلی Colonel 7233

4 محمد بن حسن محمد البارقی Colonel 7594

5 محمد بن عبدالعزیز سعد الشدی Colonel 7596

6 محمد بن علی عبدالرحمن الشهری Colonel 7603

7 محمد بن نغلی محمد المطیبری Colonel 7601

8 معتز بن مساعد محمد الحنطی Colonel 7599

9 هذال بن حسین حسن الحصینی Colonel 7608

10 نایف بن عبدالمحسن حسن البلیهد Colonel 7604

11 محمد بن حمد عبدالرحمن السعدان Colonel 7595

12 ولید بن ردام صحین العصلب Colonel 7597

13 ظافر بن سعود بطی الشهرانی Colonel 7606

14محمد بن إبراهیم محمد الیحیی Colonel 7600

15 معاذ بن عبدالله سعود المرعبة Colonel 7598

16 سلیمان بن حمد فهد العنقری Colonel 7602

17 عبدالمحسن بن محمد الصیخان Colonel 7607

18 علی بن صالح ابراهیم الخمیس Colonel 62012688

19 عبدالعزیز بن عبدالهادی الجعیدی Colonel 62012693

20 سعود بن محمد سعد الربیعی Colonel 62012697

21 خالد بن عبداله عبدالرحمن الحمدان Colonel 62012879

22 عبدالله بن محمد عبدالعزیز الزامل Colonel 62015772

23 غیث بن عمر عبدالعزیز الصعب Colonel 62015761

24 زیاد بن محمد ضیف الله العمری Colonel 62015759

25 حسن بن أحمد حسین العثمان Colonel 62015776

26 بسام بن سعد عبدالعزیز الیحیان Colonel 62015770

27 سلمان بن عبدالله العصیمی Colonel 62015767