به گزارش واحد مرکزی خبر، پلیس ضد شورش ایتالیا که از بیم گسترش تظاهرات، تمام معابر و خیابان های منتهی به کاخ نخست وزیری و پارلمان را مسدود کرده بود، به معترضان حمله کرد. درحمله پلیس به تظاهرکنندگان ده ها نفر مجروح شدند.

احزاب مخالف دولت ایتالیا در هفته های گذشته تلاش کرده بودند از اجرایی شدن طرح ریاضتی دولت برلوسکنی جلوگیری کنند اما این طرح عصر روز چهارشنبه با ۳۱۴ رای موافق در برابر ۳۰۰ رای مخالف به قانون تبدیل شد.

پییر فردیناندو کازینی، رهبر حزب اتحادیه دمکرات های مسیحی میانه رو پیش از تصویب طرح ریاضتی دولت در مجلس نمایندگان ایتالیا، در سخنانی با انتقاد شدید از ناکارآمدی سیلویو برلوسکنی نخست وزیر این کشور در مقابله با بحران اقتصادی گفت: چنین بسته ریاضتی نشانه بی مسئولیتی دولت است، فراموش نکنیم که بحران شدید یونان در یک قدمی ایتالیا قرار دارد. تدابیر دولت برلوسکنی در این طرح برای مقابله با بحران اقتصادی، اقشار کم درآمد و متوسط را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد.

سنای ایتالیا نیز هفته گذشته این طرح را به تصویب رسانده بود.