به گزارش افکارنیوز،

بررسی های انجام شده بر روی تعداد قابل توجهی از نوجوانان ایتالیایی، نشان داد که ۹۰ درصد از آنان، مدعی شده اند، اگر داعش بر "ایتالیا" مسلط شود مسلمان خواهند شد.

این تحقیق و بررسی، در پایان تاکید کرده است که جوانان ایتالیایی هیچ ایده آلی برای خود ندارند و این ادعا را فقط از روی ترس از داعش اظهار کرده اند.

طبق نتیجه تکان دهنده به دست آمده از این تحقیق میدانی که بر روی نوجوانان ۱۳ ساله مدارس راهنمایی ایتالیا انجام شده است، ۹۰ درصد از این نوجوانان، در صورت اشغال ایتالیا توسط داعش، اسلام را بی درنگ می پذیرند تا جان خود را از گزند این گروه تروریستی، حفظ کنند.

تنها ۱۰ درصد از این نوجوانان، از پذیرش اسلام حتی در صورت تسلط داعش بر ایتالیا، سرباز زده اند که به گفته مسئولین برگزاری این تحقیق میدانی، این افراد، از خانواده های به شدت مذهبی کاتولیک بوده اند.

نتیجه ای که از این تحقیق به دست آمد برای مقامات ایتالیایی بسیار تکان دهنده بود و به گفته مسئولین برگزاری آن، در پاسخ هایی که دریافت کرده اند، هیچ تفواتی ین طبقات مختلف مردم و نیز شهری که دانش اموزان نوجوان در آن زندگی می کنند، وجود نداشت و این ترس از داعش و اسلام هراسی، در میان تمام اقشار جامعه ایتالیا و حتی دیگر کشور های اروپایی نیز وجود دارد.

گفتنی است، گروه تروریستی تکفیری داعش، تمام ادیان و مذاهب اسلامی، غیر از آنچه خود به آن معتقد است را مصداق شرک می داند و معتقدان به آن ادیان و مذاهب را کافر و مهدور الدم می شمرد.