به گزارش افکارنیوز،

«ریک ماچار» رهبر شورشیان سودان جنوبی برای عهده دار شدن پست معاونت ریاست جمهوری سوگند یاد کرد.

این اقدام که ساعاتی پس از ورود وی به «جوبا» پایتخت سودان جنوبی اتفاق افتاد نشانه مثبتی در اجرای روند صلح به شمار می رود.

از دو سال پیش که ماچار به اتهام طرح ریزی برای کودتا علیه «سالوا کر» رئیس جمهوری از سمت معاونت وی برکنار شد و از پایتخت گریخت، سودان جنوبی که جوانترین کشور دنیا به حساب می آید و بیش از پنج سال از عمر تاسیس آن نمی گذرد صحنه آشوب و درگیری بوده است.

در این میان، ده ها هزار نفر جان خود را از دست داده و حدود دو میلیون نفر نیز بی خانمان شدند.

مراسم استقبال از ماچار و همچنین سوگند وی در حالی برگزار شد که سایه تنش میان او و رئیس جمهوری همچنان خودنمایی می کرد. با این حال، هر دو اظهار امیدواری کردند که آینده ای خوش پیش روی مردم باشد. انتظار می رود که ظرف چند روز آینده دولت وحد ملی در سودان جنوبی تشکیل شود.