به گزارش افکارنیوز،

این زن با رفتارهای افراط گونه حاضر نشد در حین بررسی اسناد، روبند  را از صورت خود بردارد و با سر ضربه ای به بینی یکی از ماموران پلیس زد. پس از آن با چند پلیس دیگر نیز درگیر شد.

در نتیجه این رفتار زن را به بیمارستان بردند اما وی از آنجا گریخت و مخفی شد. در دسامبر 2015 دادگاه مجددا پرونده را به جریان انداخت. در ماه مارس سال جاری این زن در فرودگاه بروکسل در حین پرواز از ترکیه بازداشت شد. در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده، وکیل وی توانست هیات منصفه  را متقاعد به نرم تر کردن حکم کند.