العالم نوشت:سخنگوی دولت نیجر اعلام کرد که اکنون تصمیم ندارد "الساعدی" فرزند معمرقذافی دیکتاتور لیبی را به این کشور تحویل دهد."مارو امادو" در کنفرانس مطبوعاتی درباره اینکه آیا دولت "الساعدی القذافی" را به مسئولان جدید لیبی تحویل می دهد یا خیر، اظهار داشت: خیر؛ با توجه به وظایف و مسئولیت های بین المللی، نمی توانیم شخصی را به کشوری باز گردانیم که در آنجا هیچ فرصتی برای محاکمه عادلانه ندارد.وی افزود: اگر دادگاهی مستقل با اختیارات بین المللی برای بررسی جرم این فرد یا افراد دیگر در این کشور وجود داشت، نیجر به وظایف خود عمل می کرد.