به گزارش البرز نیوز، جرمن جکسون میگوید خانواده او نقشه سری فرار مایکل را در صورت گناهکار شدن به خاطر کودک آزاری از آمریکا به بحرین را به صورت کاملا مخفیانه طراحی کرده بودند.

جرمن در گفتگویش با مجله تایمز میگوید یک جت شخصی توسط یک دوست آماده شده بود تا در صورت گناهکار شناخته شدن مایکل در دادگاه مربوط به آزار جنسی کودکان در سال ۲۰۰۵ ترتیب فرار مایکل به امارات را بدهد.

جرمن میگوید برادرش هیچ اطلاعی از این نقشه نداشته اما امکان قبول این نقشه از جانب او زیاد بوده چرا که این سوال مطرح است که چرا مایکل باید به خاطر کار نکرده راهی زندان میشده است.
به هرحال این خواننده از اتهامات وارده تبرئه شد و بعدها یک سال را به دعوت شاهزاده بحرین در این کشور سپری کرد