يك فرشفروش ليبيايي مدعي شد كه قادر است كه ظرف دو هفته قذافي را دستگير كند.

به گزارش ایسنا، هشام ابوحجر ۴۷ ساله، فرش‌فروشی که رهبری گروه ویژه انقلابیون برای دستگیری قذافی را برعهده دارد، می‌گوید: می‌خواهیم معمر قذافی - رهبر فراری لیبی - را زنده دستگیر کنیم.

می‌خواهیم او را به دستگاه قضایی تحویل دهیم. این امر به جهان نشان می‌دهد که با وجود تمام بدی‌هایی که قذافی نسبت به ملت لیبی روا داشته، ما باز هم خواهان برقراری عدالت و قانون هستیم.

جاسوسان این فرش‌فروش مدعی هستند که قذافی را دو بار در هفته گذشته در نزدیکی شهر سبها واقع در جنوب لیبی دیده‌اند.

به گفته ابوحجر، کاروان قذافی یک بار هنگام حرکت از شمال به جنوب و یک بار دیگر حین خوردن ناهار به دعوت یکی از قبیله‌های وفادارش دیده شده است. او به شهر سبها نزدیک است اما همواره در حرکت است.

وی افزود: قذافی در داخل یک کاروان نظامی حرکت می‌کند. ۱۰۰ تن از خویشاوندان و مردان قبایل حامی‌اش وی را احاطه کرده و ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن از مزدورانش در کنارش هستند. هنگامی که توقف می‌کند، آنها حلقه را تنگ‌تر کرده و هنگامی که حرکت می‌کند این حلقه بازتر می‌شود.

قذافی که با دادن پیام‌های صوتی وفادارانش را به مبارزه ترغیب می‌کند، شب‌ها را در مکان‌های مختلف سر می‌کند. این به نوعی یک زندگی بدوی است.

به نوشته روزنامه گاردین، این فروشنده ۱۶ ساعت در روز را صرف امور امنیتی می‌کند.

وی می‌گوید: این یک عملکرد منطقی است؛ شبیه به بازی شطرنج که همه می‌توانند حرکت شما را ببینند اما آنچه که در ذهن شما است را نمی‌توانند بخوانند. یک گروه ۵۰ نفری از نیروهای ویژه در جست‌وجوی قذافی هستند البته ما با انقلابیون در ارتباط هستیم. اگر من درخواست ۱۰۰۰ نیرو هم بدهم، می‌توانم آنها را در اختیار داشته باشم. اما ما یک جنگ متقابل نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم قذافی را دستگیر کنیم.

بیابان گسترده‌ جنوب لیبی چالش دیگری برای شکارچیان قذافی است.

ابوحجر ميگويد: هفته گذشته به اين منطقه رفتم. كساني آنجا بودند كه اصلا از انقلاب ليبي خبر نداشتند. آنها معتقد بودند كه "انقلاب" به كودتاي ۱۹۶۹ قذافي بازميگردد. تلويزيون در آنجا تصاوير قديمي از مقر قذافي در طرابلس را نشان ميدهد كه در آن قذافي همچنان بر ليبي كنترل دارد. بسياري از مردم نميدانند چه اتفاقي رخ داده است. آنها با جهان خارج هيچ ارتباطي ندارند. اين مردم فكر ميكنند كه انقلابيون با صليبيون ميجنگند.