بيش از ۶۲درصد از بي خانمانها در ويلنيوس پايتخت ليتواني، نيروي مستعد کاري هستند.

به گزارش ایسنا، براساس تازه‌ترین تحقیق انجام شده در حوزه اجتماعی در این کشور، بیش از ۷۰ درصد بی خانمان‌ها در لیتوانی مردان بین سنین ۴۰ تا ۴۹ سال سن هستند که ۶۴ درصد آنان هیچ مکان دائمی برای زندگی ندارند و تنها ۱۵ درصد از آنان در خوابگاهای عمومی زندگی می کنند.

پنجاه و شش درصد از خیابان خواب‌ها در این کشور اذعان می کنند که به دلیل مشکلات مالی و بحران اقتصادی خانه و کار خود را از دست داده و آواره خیابان‌ها شده‌اند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دلفی، روی آوردن بی‌خانمان‌ها در لیتوانی به الکل و مواد مخدر از تهدیدهای جدی اجتماعی برای این کشور کوچک اروپایی به شمار می‌رود و از این رو شهرداری و مقامات دولتی لیتوانی در تلاش‌اند تا راه حلی برای این معضل پیدا کنند.

کشور ليتواني با سه ميليون نفر جمعيت در اتحاديه اروپا قرار دارد.