به گزارش مهر، "کارل شوارتزنبرگ" وزیر امور خارجه جمهوری چک در جریان برگزاری کنفرانس امنیتی بلگراد به خواب رفت.

بر اساس گزارش روزنامه " کوریر " چاپ بلگراد که از این حادثه به عنوان یک فاجعه نام برده، در مدتی که شوارتزنبرگ در خواب بود دیگر مقامات کشورهای اروپایی سرگرم گفتگو و رایزنی در مورد مسائل مهم امنیتی منطقه بالکان بودند.

این در حالی است که دوربینهای خبری در طول مدت خواب نیم ساعته این مقام چکی اقدام به تصویربرداری از وی کردند و این تصاویر سبب شد، اقدام وی به سوژه اصلی رسانه های صربستان تبدیل شود.