رسانه های غربی گزارش دادند سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا(سیا) از به قدرت رسیدن مجدد طالبان از طریق روند دیپلماتیک در افغانستان نگران است.

به گزارش مهر به نقل از تایمز، شبه نظامیان طالبان با اعلام موجودیت به عنوان یک گروه سیاسی برای ایفای نقش در صحنه سیاسی افغانستان دورخیز کرده اند. بر این اساس، نمایندگان طالبان در قطر به دنبال یافتن راهی دیپلماتیک برای بازگشت به قدرت هستند.
در حالی که مذاکرات محرمانه نماینگان طالبان و " حامد کرزای " رئیس جمهوری افغانستان در این کشور حاشیه خلیج فارس همچنان ادامه دارد، سیا نگران قدرت گیری مجدد این شبه نظامیان است که دولتشان در حمله سال ۲۰۰۱ آمریکا سقوط کرد.

این در حالی است که بر اساس مطالعات انجام شده بیش از ۱۰ درصد مردم افغانستان هوادار طالبان بوده و میزان رضایت افغانها از حضور نیروهای خارجی نیز به همین میزان است.

این خبر در حالی اعلام شده است که یک رسانه عربی از قطر به عنوان پایگاهی در خدمت طرحهای آمریکا نام برده است.