به گزارش فارس، "سیلویو برلوسکونی" که تاکنون موارد و ابعاد مختلفی از فساد اخلاقی وی فاش شده است، روز گذشته در اظهاراتی اعلام کرد: من از کاریهایم شرمنده نیستم، زیرا کارهایم آنطور که رسانههای ایتالیا گزارش دادهاند، نیست و گزارش رسانههای درباره من با واقعیت انطباق ندارد.

وی افزود: «من تا به حال کاری انجام نداده‌‌ام که بخواهم از بابت آن شرمنده باشم.»

نخست‌وزیر ایتالیا پیش از این چندین بار بخاطر فسادهای مالی و اخلاقی در دادگاه حاضر شده است و آخرین مورد اتهاماتش نیز بخاطر ارتباط نامشروع وی با یک دختر ۱۸ ساله مراکشی و پرداخت مبالغی پول به وی و استفاده از نفوذ خود در دولت برای آزاد کردن این دختر که به اتهام دزدی در بازداشت بوده، مربوط می‌شود.

این دختر مراکشی به اتهام دزدی به ارزش سه هزار یورو توسط پلیس ایتالیا بازداشت شده بود.
برلوسکونی هرگونه رابطه نامشروع با این دختر جوان را انکار می‌کند و این در حالیست که این دختر مراکشی اعتراف کرده که نخست وزیر ایتالیا در نخستین ملاقاتشان مبلغ هفت هزار یورو به عنوان هدیه به وی پرداخت کرده است.

افشای رسوایی‌های اخلاقی برلوسکونی پس از آن صورت گرفت که همسر وی چندی پیش پس از حدود ۲۰ سال زندگی با برلوسکونی اعلام کرد که قصد دارد از وی جدا شود.

آنچه بیش از همه در میان این رسوایی‌های اخلاقی به چشم می‌خورد همنشینی و رابطه زننده برلوسکونی ۷۲ ساله‌ با دختران و زنان جوانی است که اکثرا حتی یک سوم سن او را ندارند.

وی پس از ادامه روابط نامشروع خود با چندین زن و دختر که عمدتا هنرپیشه یا مانکن بودند، این افراد را به پستها و مقامهای سیاسی ایتالیا رساند و بدین ترتیب توجه رسانهها را بیش از پیش به خود معطوف کرد.