به گزارش افکارنیوز،

سربازان هندی در کل مستعمرات انگلیس با کمترین حقوق انسانی که خود مصداق نوعی بهره‌کشی آشکار بود در راستای منافع استعماری این کشور به کار گرفته شده و قربانی مطامع و منافع استعمارگران انگلیسی می‌شدند.

در ادامه تصویر یک افسر انگلیسی در حال آزمایش بدنی «بردگان نظامی» هندی جهت بکارگیری در جنگ های بریتانیا را مشاهده می‌کنید.