به گزارش افکارنیوز،
 دکتر مارتین ماکاری سرپرست گروه جراحی مرکز تحقیقات مایکل دنیل در دانشگاه جان هاپکینز و همکارانش می گویند که بر این اساس باید خطاهای پزشکی به عنوان هدف تحقیقاتی مهم پژوهشگران در نظر گرفته شود.

اطلاعات دقیق درباره خطاهای پزشکی، هنگامی به دست می آید که گواهی فوت بیماران بر اساس معیارهای جهانی مورد قبول سازمان بهداشت جهانی صادر شده باشد.

بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی تاکنون 117 کشور جهان از این کد گذاری بین المللی پیروی کرده اند.

دانشمندان می گویند با شفاف سازی و ملموس کردن خطاهای پزشکی می توان آنها را درک کرد.

از دیگر موارد پیشنهادی آنان، افزودن بندی در گواهی فوت است که در آن بر این نکته تاکید شود که آیا می شد از بروز برخی مشکلات بیمار، جلوگیری کرد یا خیر؟!

محققان همچنین پیشنهاد کردند بیمارستان ها هنگام فوت هر فرد، تحقیقات فوری و موثری برای یافتن علت واقعی فوت آغاز کنند.

بنابر این گزارش، دانشمندان دانشگاه جانز هاپکینز می گویند بیشترین خطاها توسط پزشکان بد روی نمی دهد بلکه بیشتر خطاها، اشتباهات سیستمی است و طوری روی می دهد که نمی توان این خطاهای سیستمی را مورد پیگرد قانونی قرار داد.