به گزارش افکارنیوز،
دفتر اطلاع رسانی وزارت امور خارجۀ عراق، به نقل از "ابراهیم جعفری" تاکید کرد که عراق با تکیه بر تلاش های نیروهای میهن پرست، که جز حفظ وحدت و تجربه دموکراسی در این کشور، دغدغه ای ندارند، بر بحران کنونی پیروز خواهد شد.

به نوشتۀ خبرگزاری "واع" جعفری خاطر نشان کرد: نیروهای مسلح عراقی اعم از نیروهای ارتش، دلاورمردان بسیج مردمی و عشایر و پیشمرگه، در جنگ با تروریست های داعش به پیروزی های بزرگی دست یافته اند.

وزیر خارجه عراق سپس از سازمان ملل خواست بر میزان کمک ها و پشتیبانی های خود از این کشور در مبارزه با تروریسم بیفزایند تا این کشور بتواند بر بحران اقتصادی خود نیز فائق آید.

ابراهیم جعفری همچنین از سازمان های بین المللی خواست واقعیتِ آن چه در عراق می گذرد را به اطلاع جهان برسانند و دلاوردمردی های نیروهای مسلح و بسیج مردمی و عشایر و پیشمرگه را به جهانیان بشناسانند، زیرا این نیروها، با تروریست هایی مواجه هستند که از 100 کشور جهان آمده اند.

وزیر خارجه عراق سپس خطاب به سازمان ملل گفت: اجازه ندهید کسی چهرۀ مبارزۀ فرزندان عراق علیه تروریسم را خدشه دار کند.