به گزارش افکارنیوز،

معترضان آلمانی به نشانه حمایت رژیم سعودی از گروه تکفیری صهیونیستی داعش و دیگر گروههای تکفیری با استفاده از نور لیزر، تصویر پرچم داعش را روی ساختمان سفارت عربستان در آلمان ترسیم کردند و عبارت «بانک داعش» را نیز روی آن نوشتند.

معترضان در آلمان عبارت «بانک داعش» را روی نمای بیرونی ساختمان سفارت عربستان سعودی در برلین نوشتند. این اقدام بیانگر دیدگاه اروپایی هاست که معتقدند رژیم سعودی از تروریسم حمایت می کند.

معترضان با استفاده از لیزر، تصویر پرچم داعش را روی ساختمان سفارت عربستان ترسیم کردند. شماری از معترضان نیز با تجمع مقابل ساختمان سفارت، شعارهایی در محکومیت حمایت رژیم سعودی از تروریسم در سوریه، عراق، اروپا، یمن و کشورهای دیگر سردادند.