به گزارش افکارنیوز،

شخصیت های مهم جهانی مانند "الیزابت دوم" ملکه انگلستان، "اندرو" فرزند وی، "حمد بن عیسی بن سلمان آل خلیفه" پادشاه بحرین و شیخ "محمد بن راشد آل مکتوم" معاون حاکم امارات در این مسابقات شرکت دارند.   

شیخ محمد و ملکه انگلستان

تشریفات سلطنتی

شیخ محمد آل مکتوم در این مراسم اقدامی مغایر با تشریفات سلطنتی انگلستان انجام داد.

روزنامه "دیلی میل" نوشت: شیخ محمد حین دیدار و گفت وگو با ملکه انگلستان، با وی دست داد و ناگهان حین صحبت، دستش را روی آرنج ملکه قرار داد که ملکه در واکنش به این رفتار غیر عادی، لبخند زد.

رسانه های بین المللی از این اقدام شیخ محمد عکس گرفتند که رفتاری به دور از تشریفات سلطنتی است. 

ملکه انگلستان و پادشاه بحرین

براساس مقررات دیدار با ملکه انگلستان شخص ملاقات کننده نباید ملکه یا یکی از اعضای خاندان سلطنتی را لمس کند و باید منتظر بماند تا آنان دستشان را برای مصافحه دراز کنند.  

همچنین معانقه یا رو بوسی با ملکه یا لمس شانه وی (دست گذاشتن روی شانه ملکه) ممنوع است.

البته به نظر می رسد شیخ محمد این کار را به نشانه دوستی بسیار زیاد انجام داده است چون اعراب در اینگونه مصافحه برای احترام به شخص مقابل دستشان را روی آرنج فرد قرار می دهند.  

ملکه انگلستان و اسب

ملکه در مسابقه برنده شد

برنده شدن یکی از اسبان ویژه ملکه انگلستان به نام "باربرز شوپ" باعث شد ملکه جایزه ای به مبلغ 70 یورو به دست آورد.

ملکه در حالی که می خندید، جایزه را دریافت کرد که شامل کوپن خرید از فروشگاه "تیسکو" است.

سخنگوی فروشگاه با تسمخر در این باره گفت، امیداریم این جایزه کمک اندک به خرید هفتگی سلطنتی باشد.    

این جایزه برای ملکه که ثروت شخصی اش 340 میلیون یورو است، رقمی نیست چه اینکه آخرین صورت حساب خاندان سلطنتی نشان می دهد هزینه خرید های آنان یک میلیون لیره استرلینگ در سال گذشته معادل 25 هزار لیره استرلینگ در هفته بوده است.