به گزارش افکارنیوز،

ارتش نیجریه از آزادی حدود تن صد دختران این کشور که به دست عناصر گروه تکفیری بوکوحرام در استان "بورنو" اسیر شده بودند، خبر داد.

"سانی عثمان" سخنگوی ارتش نیجریه گفت: در عملیات آزادسازی دختران اسیر، 35 تن از عناصر گروه بوکوحرام به هلاکت رسید.

وی ادامه داد: خوشحال هستم که بگویم در میان این دختران، دختری وجود دارد که به نظر می رسد از دانش آموزان دبیرستان "چیبوک" باشد که دو سال پیش به دست تروریست های بوکوحرام اسیر شده بود. اگر این خبر تایید شود، این دومین دختر دانش آموز این دبیرستان است که از دست بوکوحرام آزاد می شود.

دو روز پیش هم "امینه علی نکیکی" با فرزندش درجنگل های "سامبیسا" در نزدیکی مرزهای نیجریه پیدا شدنذ. این دختر یکی از 27 دانش آموزی بود که بوکوحرام آنها را در آپریل سال 2014 از دبیرستان چیبوک دزدید، پس از شناسایی و بررسی هویت این دختر، او به خانواده اش تحویل داده شد. همراه امینه مردی هم بود که ادعا می کند شوهر اوست و به نظر این مرد یکی از عناصر بوکوحرام باشد.

دو سال از به اسارت گرفتن دختران دانش آموزان از دبیرستانشان در روستای "چیبوک نیجریه می گذرد و طی این دو سال اخیر خانواده های دختران، جامعه نیجریه و مردم جهان به صورت مستمر خواستار آزادی این دانش آموزان دختر بودند.

ماه گذشته هم ویدیویی منتشر شد که نشان می دهد برخی از دختران اسیر هنوز هم زنده هستند و این ویدیو، امید را برای خانواده های این دختران برای بازگشت فرزندانشان زنده کرد. هنوز 217 دختر در دست گروه بوکوحرام اسیر هستند که بیشتر این دختران مسیحی بودند.

گروه تروریستی بوکوحرام از بیش از یک سال پیش با ابوبکر بغدادی سرکرده داعش بیعت کرده و این گروه هم اکنون به عنوان شاخه نیجریه ای این گروه تروریستی در این کشور فعالیت می کند.