به گزارش افکارنیوز،

مشکل سوءاستفاده جنسی از کودکان در انگلیس رو به افزایش است و تعداد مواردی که به پلیس گزارش می شود از سال 2012  تا سال 2015، هشتاد برابر شده است. پلیس انگلیس می گوید اگر آمار به همین نحو افزایش یابد، در آینده ای نه چندان دور، تعداد این افراد به صدها هزار نفر خواهد رسید.

 

به گزارش خبرنگار این شبکه، ابعاد رو به افزایش سوءاستفاده جنسی از کودکان در انگلیس، تکان دهنده است. به دنبال رسوایی جیمی سویل از سرشناس ترین مجریان بی بی سی که از ملکه نشان شوالیه دریافت کرده بود، تعداد مواردی که هر ماه به پلیس گزارش می شود، به صد نمونه می رسد. با ادامه این روند، پلیس در سال 2020، ممکن است با 200 هزار نمونه گزارش سوءاستفاده جنسی از کودکان مواجه باشد.

 

بسیاری از مواردی که گزارش می شوند از موسساتی چون کلیساها، مدارس و بیمارستان ها هستند. اینها مکان هایی هستند که کودکان آسیب پذیر در آنها حضور می یابند. سال گذشته نیروی پلیس انگلیس و ولز، 70 هزار نمونه آزار جنسی کودکان را بررسی کردند.

 

به گفته سایمون بیلی، مامور پلیسی که این بررسی مدیریت می کند، اینکه این آمارافزایش یافته است، ناشی از افزایش گزارش شدن آنها نیست، بلکه دقیقا نشان دهنده افزایش ارتکاب چنین تخلفاتی است. 

 

کریس بامبری مفسر سیاسی می گوید: «با توجه به وجود اینترنت، امکان هرزه نگاری از کودکان آسان تر شده است. این جرم باید خیلی جدی تلقی شود و با مرتکبان به شدت برخورد شود.»

 

مشکل بهره برداری جنسی از کودکان در انگلیس به رغم اقداماتی که صورت گرفته است، وضعیت بهتری در مقایسه با گذشته ندارد. سوال این است که راه مقابله با این بزه چیست؟

 

کریس بامبری می گوید: قاطعیت دولت در برخورد با مجرمان باید بیشتر شود و این افراد نادیده گرفته نشوند.