به گزارش افکارنیوز،
این خبرنگار زن با این حال سعی کرد تعادل خود را حفظ کند و به گزارش خود ادامه دهد.

این تظاهرات در فرانسه در اعتراض به قوانین جدید کار برگزار شده بود.

حجم ویدیو: 3.24M | مدت زمان ویدیو: 00:00:18