به گزارش افکارنیوز،

 پس از اظهارت موردونت که گفته بود: «به احتمال زیاد ترکیه در 8 سال آینده به اتحادیۀ اروپا خواهد پیوست» و «بریتانیا نخواهد توانست این اتفاق را وتو کند»، کامرون به این سخنان واکنش نشان داد و گفت: «سخن موردونت که گفته است انگلیس نمی تواند مانع این اتفاق شود، اشتباه است».

کامرون با تأکید بر اینکه بریتانیا نیز مانند دیگر کشورهای اتحادیۀ اروپا، می تواند از حق وتوی خود برای ممانعت از پیوستن یک کشور جدید به این اتحادیه استفاده کند»، افزود: «ترکیه از سال 1987 در خواست پیوستن به اتحادیۀ اروپا را ارائه کرده است. با توجه به سرعت پیشرفت امور در این موضوع، شاید بتوانند در سال 3000 عضو اتحادیۀ اروپا شوند.»!

مخالفت برخی کشورهای اروپایی با پیوستن ترکیه به اتحادیۀ اروپا در حالی مطرح می شود که شماری از کارشناسان دربارۀ پیامدهای منفی این مخالفت ها، مانند خروج ترکیه از ناتو و دشواری های مقابله با داعش و مشکلات عراق و سوریه بدون حضور این کشور، هشدار می دهند.