به گزارش افکارنیوز،
اهالی آن منطقه تأکید کرده اند که نمی دانند آن تابلوی کهنه از کجا آمده، و برخی نیز گفتند که شاید کسی آن تابلو را در خانه داشته و آن را دور انداخته باشد.

روسیا الیوم به نقل از یعدیعوت احرونوت تأکید کرد که، برخی از رهگذران نیز با آن تابلو سلفی انداختند.