جنبش حماس تاکید کرد که سخنرانی"محمود عباس" در مجمع عمومی دربردارنده حرفهای ضدونقیض در رابطه با تشخیص وی از واقعیت فاجعه فلسطین و راهکارهای خروج از این فاجعه بود.
جنبش حماس سخنرانی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل و ارائه درخواست به رسمیت شناختن کشور فلسطین به دبیرکل سازمان ملل را " احساسی و فاقد مشروعیت " خواند.

به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های فلسطین، جنبش حماس تاکید کرد که سخنرانی " محمود عباس " در مجمع عمومی دربردارنده حرف‌های ضد‌ونقیض در رابطه با تشخیص وی از واقعیت فاجعه فلسطین و راهکارهای خروج از این فاجعه بود.

" سامی ابوزهری " سخنگوی حماس در اظهاراتی مطبوعاتی گفت که سخنرانی عباس شامل توصیفی از وضعیت فلسطین و درد و رنج‌های ملت فلسطین بود.

وی افزود که عباس در تعیین ابزارها و راهکارهای رهایی از این درد و رنج‌ها ناکام مانده و مراجعه به سازمان ملل را با مذاکراه با اسرائیل مرتبط دانست.

عباس شب گذشته طی سخنانی در مجمع عمومی تاکید کرد: تشکیلات خودگردان پس از این‌که به این نتیجه رسید که راه‌حل دو دولت به شدت از سوی اسرائیل مورد تهدید است، تصمیم گرفت به سازمان ملل متحد برای ارائه درخواست خود مراجعه کند، درحالی‌که همواره در طول مذاکرات و برای دستیابی به سازش نهایی امتیازات بسیاری را به اسرائیل دادیم.


عباس هدف مردم فلسطین از ارائه این درخواست را دستیابی به حق و حقوقشان قلمداد کرد.