عايشه قذافي دختر ديكتاتور سرنگون شده ليبي، مي گويد كه حال پدرش خوب است و سلاح بر دوش در ميدان نبرد مي جنگد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیکوزیا پایتخت قبرس، دختر قذافی در یک پیام تلفنی که از تلویزیون الرای سوریه پخش می شد، با \ ' خائن \ ' خواندن حاکمان تازه لیبی گفت: \ ' خاطرتان جمع باشد چرا که حال رهبر بزرگ شما خوب است و سلاح بر دوش در جبهه ها می جنگد. \ '

او با مخاطب قرار دادن \ ' مردم مقاوم \ ' لیبی گفت: شما می توانید به رهبرتان افتخار کنید و در
برابر حاکمان جدید به پا خیزید.

عایشه قذافی که اواخر ماه گذشته میلادی به همراه مادر و دو تن از برادرانش به الجزایر گریخت، گفت: اعضای شورای ملی انتقالی مشتی خیانت پیشه اند که سوگند وفاداری خود را به قذافی نادیده گرفته اند.

دختر قذافی به مردم لیبی هشدار داد، آن ها که وفاداری خود را نادیده می گیرند، می توانند همان کار را با شما بکنند.

صفیه همسر قذافی، دو پسرش محمد و هانیبال و دخترش عایشه روز ۲۹ اوت(هفتم شهریور) به الجزایر گریختند.

الجزاير مي گويد كه به خاطر مسائل انسان دوستانه به آن ها پناه داده است اما هنوز از معمر قذافي خبري نيست و جستجو براي يافتن او ادامه دارد.