به گزارش واحد مرکزی خبر،فاتح دانینی از پزشکان مستقر در بیمارستانی صحرایی در مسجدی در غرب شهر سرت گفت دو مبارز انقلابی کشته و بیش از بیست نفر دیگر نیز از جنگجویان مخالف قذافی مجروح شده اند.

آمبولانس ها به صورت مستمر جنگجویان مجروح را از خط مقدم جبهه به این بیمارستان منتقل می کند.

یکی از جنگجویان مجروح نیز در این بیمارستان گفت درگیریهای شدیدی در داخل شهر سرت صورت می گیرد و نیروهای طرفدار قذافی از نارنجک های دستی و آرپی جی استفاده می کنند.

شهر سرت به عنوان زادگاه قذافی یکی از آخرین سنگرهای مقاومت دیکتاتور فراری لیبی به شمار می رود.