به گزارش همشهری آنلاین،طی ۳۰سال اخیر ماهواره تحقیقاتی مناطق ماورای جو زمین (یوایآراس) بزرگترین فضاپیما متعلق به آژانس فضایی آمریکاست که بهصورت کنترل نشده به زمین باز میگردد.

برخی از گزارش‌های تایید نشده حکایت از آن دارند که برخی از قطعات این ماهواره در مناطقی از غرب کانادا سقوط کرده است.

بنابر پیش‌بینی‌های اولیه بخش عمده‌ای از این ماهواره در فضا سوخته است و تنها احتمال این می‌رود که ۵۰۰ کیلوگرم از بقایای آن به سطح زمین رسیده باشد.

البته با توجه به اینکه یوای آر اس در اقیانوس آرام که فضای وسیعی از آب را تشکیل می‌دهد، سقوط کرده دانشمندان احتمال می‌دهند بیشتر قطعات باقیمانده نیز در آب سقوط کرده باشد و خطر اینکه تمامی قطعات این فضا‌پیما بر نواحی مسکونی سقوط کرده باشد اندک است.

در واقع این حادثه به احتمال زیاد تلفات جانی دربرنخواهد داشت. با این حال ناسا به مردم هشدار داده است تا اگر قطعات ماهواره در نزدیکی آنها فرود آمد به آنها دست نزنند.