روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف از دیروز دور تازه ای از جریان سازی های خود علیه ایران را کلید زده و مدعی سرقت موشک های لیبی در جریان ناآرامی های این کشور توسط ایران شد.

به گزارش ایران دیپلماتیک، به ادعای دیلی تلگراف موشک های ربوده شده از لیبی روسی بوده و اس ای ۲۴ نام داشته و در سال ۲۰۰۴ میلادی توسط روسیه به دولت لیبی فروخته شده اند. ای روزنامه در ادامه مدعی انتقال این موشک ها به سودان شده است.