به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، استفاده از بطریهای پلاستیکی برای ساخت کلاسهای درس گامی در همین راستا است. با استفاده از بطری های پلاستیکی برای ساخت کلاسهای درس می توان کلاسهایی با دو برابر ظرفیت یک کلاس عادی را با نصف هزینه آن ساخت. چنین کلاسهایی از نظر استحکام نیز می توانند در برابر شدیدترین طوفانهایی که در منطقه می وزد مقاومت کنند.

دیوارهای این کلاسها از بطریهایی که به عنوان زباله دور ریخته می شوند ساخته شده است. به این ترتیب هم از آلودگی محیط زیست جلوگیری می شود و همه با آن فضایی برای تحصیل ایجاد می شود. به این منظور، بطریهای خالی با ماده ای شبیه به گل پر می شوند و پس از خشک شدن گل، با استفاده از ملات مانند آجر روی یکدیگر چیده می شوند. برای روشنایی کلاس از چراغهایی که با تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته روشن می شوند استفاده می شود.

ساخت کلاس درس با استفاده از بطریها نه فقط مشکل کمبود کلاس درس را برطرف می کند بلکه از چالشهای محیط زیست نیز می کاهد. با بطری هایی که ظرف دو هفته در یک شهر متوسط دور ریخته می شود می توان یک کلاس درس ساخت.